CIUPE Aurel

1900 - 1988

Şi-a început studiile la Baia-Mare, în 1916, sub îndrumarea lui Réti István. În 1919 studiază la Academia de Arte din Bucureşti, iar apoi, până în 1922, a fost studentul Academiei Julian din Paris. Prima expoziţie personală o are la Lugoj în 1924. Stabilindu-se la Cluj în 1925, a fost unul din profesorii fondatori ai Şcolii de Arte Frumoase din acest oraş. În 1930 se numără printre iniţiatorii Expoziţiei Artiştilor Plastici Ardeleni, organizată la Cluj, la care şi participă, în acelaşi an organizând, la Timişoara, primul Salon al Artei Bănăţene. În perioada interbelică este custodele Pinacotecii din Târgu-Mureş, iar mai apoi directorul Muzeului Banatului. Între 1950–1956 a fost rectorul Institutului de Arte Plastice „Ion Andreescu”. În cadrul acestei şcoli a unificat valorile expresionismului şi ale picturalităţii specifice Şcolii de la Paris.